Partenerii in proiect

Lidetul: Asociatia “Institutul pentru Inovare Teritoriala si Cooperare – ITIC”

ITIC a fost fondat in Octombrie 20115 avand ca scop urmatoarele obiective:

 • Sustinerea dezvltarii Inovatiei si cooperarii Teritoriale in serviciul Institutiilor Publice, cetatenilor, mediului de afaceri si ONG-urilor.

 • Promovarea locala, regional si trasfrontaliera a dezvolatrii economice prin consultare si antrenarea Institutiilor publice, mediului de afaceri, publicului si oragnizatiilor aacestora.

 • Intarirea dialogului dintre comunitatile locale din regiunea trasfrontaliera in vederea realizarii unei dezvolatri sustenibile in plan local si regional

 • Participarea la nivel de expert si ca organizatie civica in creionarea politicilor la nivel local, regional, trasfrontalier si international.

 • In vederea introducerii la nivel local, regional, trasfrontalier si International, a celor mai bune practice din tara si din alte tari, legate de inovare, cooperare teritoriala si dezvoltare sustenabila

 • In sustinera activitatilor statului si autoritatilor publice locale, ONG-urilor si comunitatii de afaceri, atunci cand acestea coincide cu obiectivele Asociatiei.

 • Promovarea experinetelor organizatiilor locale sau din strainatate care au activitati similare, in vederea rezolvarii problemelor comune.

 • Sa contribuie la realizarea obiectivelor politice Europene asa cum sunt ele in documentele stategice si programele UE, sprrijinind transferul inovarii, dezvolarea regional si specializarea si cooperarea trasfrontaliera.

Principala activitate a Asociatiei include:

 • Dezvolatrea si participarea in proiecte care promoveaza inovarea si cooperarea teritoriala impreuna cu autoritatil epuublice, ONG-urile si comunitatile de afaceri, legate de mediul dezvolatrea economica locala.

 • Capacitatea de a proiecta si inplementa la nivel local, regioanal trasfrontalier si trasnational , masuri pentru o dezvolatare sociala si economica sustenabila

Rolul in proiect

ITIC ca Lider in proiect este responsabil de managementul general al acestuia in special prin coordonarea cu partenerul sau. ITIC este de asemnea responsabil pentru implementrea urmatoarelor activitati specifice:

 • Realizarea studiului privind potentiala aplicare a produselui touristic arta si cultura in regiunea Trasfrontaliera, incluzand consultarea cu partenerii cheie din Bulgaria.

 • Dezvolatrea in comun a produselor de arta si cultura incluzand manifestarile in aer liber pentru cinci ani de zile.

 • Organizarea a doua evenimente de cultura si arta in aer liber in Bulgaria;

 • Evaluarea implementarii – pilot a temei arta&cultura ca produs turistic si parcursului sau pe cinci ani de zile, pentru implementare atat in Romaniei cat si in Bulgaria, dupa terminarea proiectului.

 • Dezvolatrea si promovarea paginii web prinvind produsul touristic arta&cultura prin promovarea larga on line si media.

Contact:

Adresa: 27 Tsar Alexander II Str., Fl. 1, office 2, 3700 Vidin, Bulgaria

Tel.: +359 87 848 24 61, +359 88 407 49 95 

E-mail: itic.vidin@gmail.com

Web: http://www.itic.bg

Partenerul 2: Asociatia Professionala Valahia Transalpina (APVT)

Obiective APVT sunt urmatoarele:

 • Cooperarea cu autoritatile locale si centrale, cu autoritatile UE si Agentiile acesteia, etc.

 • Dezvolatrea parteneriatelor incluzand contracte, protocoale, intelegeri locale si internationale avand ca scop interese commune.

 

Asociatia dezvolata urmatoarele activitati:

 • Dezvolatrea turismului, artelor si mestesugurilor in bazinul Dunarii de Jos’

 • Asistarea batranilor

 • Formarea profesionala pentru adulti

 • Asistarea romanilor care lucreaza in strainatate

 • Dezvolatrea si asistarea de scoli si gradinite private

 

In ce priveste cultura si turismul, APVT este implicata in sustinerea activitatilor de sustinere a acestora, legate de:

 • Reimprospatarea imaginii Valahiei Istorice (din Banatul Sarbesc pana in Delta Dunarii si pana la Marea Neagra), in special a tuturor vlahilor (azi numiti romani) in context national ssi international.

 • Sprijinirea dezvoltarii a intregului bazin al Dunarii de Jos in context social, economic, touristic, de mediu, etc.

 

Rolul in proiect

Valahia Trasalpina ca partener in proiect, va fi responsabila pentru:

 • Consultarea cu actorii principali din Romania in ce priveste studiul privind aplicarea modelelor tiuristice de “arta&cultura” si serviciilor lor colaterale, in regiunea trasfrontaliera.

 • Organizarea a doua evenimente turistice ca festivaluri in aer liber/

 • Participarea la analiza proiectului pilot de implementare a temei turistice de arta&cultura

 • Realiizarea unei promovari largi in mediul on line si media in Romania

 

Contact:

Adresa: 1 December 1918 Blvd., Bl. 1, Ground floor, 910120 Calarasi, Romania

Tel: +40 21 210 1090

Fax: +40 21 212 3737

Cell: +40 744 504 257

E-mail: dan.cristescu@walahiaetransalpine.ro

Web: http://walahiaetransalpine.ro/

Contacte în Bulgaria:

+359 878 482 461

+ 359 884 074 995

itic.vidin@gmail.com

Contacte în România:

+40 21 210 1090

+40 744 504 257

dan.cristescu@walahiaetransalpine.ro


Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.
Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.
http://www.interregrobg.eu