БЪДИ ИЗЛОЖИТЕЛ НА ФЕСТИВАЛА АРТУР

 

 

17-20 юни 2021 г. – Изкуство и култура в Русе


6-8 септември 2019 г. – Изкуство и култура във Видин


2022 септември 2019 г. – Изкуство и култура във Враца


Научи повече …

Септември 2021 г. – Музика и танци в Кълъраш, парк Думбрава


12-14 август 2019 г. – Музика и танци в Кълъраш, парк Думбрава


октомври 2019 г.Изкуства и музика в Крайова /окръг Долж/


Научи повече …

Контакти в България:

+359 878 482 461

+ 359 884 074 995

itic.vidin@gmail.com

Контакти в Румъния:

+40 21 210 1090

+40 744 504 257

dan.cristescu@walahiaetransalpine.ro

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
http://www.interregrobg.eu